İrlandiyanın yeni Mediasiya Qanunu

İrlandiya 2 oktyabr 2017-ci il tarixində mediasiya barədə yeni qanun qəbul etmişdir. Qanuna əsasən məhkəmə işinin tərəfləri məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl mübahisənin həlli vasitəsi kimi mediasiyanı nəzərdən keçirməlidirlər.

 

Qeyd edilən Mediasiya Qanununa əsasən əgər tərəflərdən biri əsassız olaraq mediasiya prosesində iştirak etməkdən imtina edirsə, məhkəmə həmin tərəfdən xərclərin, o cümlədən digər tərəfin xərclərinin ödənməsini tələb edə bilər. 

ƏLAQƏLİ XƏBƏRLƏR
Kommersiya Mediasiyası və Mübahisələrin Həlli Sisteminin Qurulması Konfransı
18 Aug 2022
Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının təşkilati dəstəyi və Azərbaycandakı Amerika Ticarət Palatasının (Amcham) informasiya dəstəyi ilə 10 yanvar 2019-cu il tarixində Hyatt Regency otelində “Kommersiya mübahisələrinin həlli sahəsində mediasiyanın rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilməsii nəzərdə tutulur.
ArbMe Mübahisələrin Həlli Mərkəzinin direktoru beynəlxalq fondun aparıcı mütəxəssisi təyin edilmişdir
18 Aug 2022
Weinstein Beynəlxalq Fondu dünyada mediasiyanı və barışıqla mübahisələrin həllini təbliğ etmək məqsədi güdür